Zavřít X :

Cyklosport-elektro Kolex

Masarykovo nám. 171, Valašské Klobouky, tel./fax: 577 321 087, mobil: + 420 604 948 473, web: www.horska-kola.net, e-mail:info@horska-kola.net

Cyklosport-elektro Kolex

Všeobecné podmínky HORSKÁ-KOLA.NET

Masarykovo nám.171
766 01 VALAŠSKÉ KLOBOUKY

IČO 60563494
DIČ CZ 7101084199

Bankovní spojení: 1573670217 /0100 KB

E-mail: kolex-vk@volny.cz
Tel/fax. 577 321 087
Mobil: 604 948 473

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu HORSKÁ-KOLA.NET jsou v souladu s paragrafem 273 obchodního zákoníku č.513/1991 Sb a ve znění pozdějších předpisů. Součástí kupních smluv uzavřených na základě objednávky zákazníka mezi firmou HORSKÁ-KOLA.NET jako dodavatelem a zákazníkem, jejich předmětem je dodávka zboží dle zákazníkova výběru v našem eshopu. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka dnem zaplacení kupní ceny. Dnem zaplacení je den předání ceny zboží pracovníkovi PPL nebo spedice.

Jak nakoupit

Převážná většina sortimentu v našem eshopu je běžně nabízena i v našem kamenném obchodě. HORSKÁ-KOLA.NET nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se je zboží nedostupné, tak zákazník bude neprodleně kontaktován a uvědomen o možných termínech dodání zboží v náhradním termínu. Na základě této informace se zákazník rozhodne, zda souhlasí s podmínkami nebo chce odstoupit od objednávky.

K objednání vybraného zboží musí zákazník vybrané zboží nejdříve uložit do nákupního košíku. Tento úkon provede jednoduchým kliknutím na ikonku „nákupního košíku" čímž se mu vybraný produkt uloží. Otevřením košíku si zákazník kdykoliv může zkontrolovat stav jeho vybraného zboží. Případně přidat nebo odebrat zboží/kusy dle libosti. Příštím krokem je výběr platby a dopravy.Dalším krokem k odeslání objednávky je vyplnění povinných kontaktních údajů. Nekompletně vyplněnou objednávku nelze odeslat a zpožďuje se tím odeslání zboží zákazníkovi. Vyplněný objednávkový formulář odešle a potvrdí zákazník kliknutím na tlačítko potvrdit objednávku. Na základě potvrzení objednávky Vám bude automaticky zaslán email na emailovou adresou poskytnutou v objednávce. Potvrzení objednávky je návrhem pro uzavření kupní smlouvy. Potvrzení může dále sloužit k rezervaci zboží.

Ceny uvedené u zboží jsou ceny jednotlivých položek a dodavatel si vyhrazuje právo na jejich změnu z jakéhokoliv důvodu. Potvrzené objednávky jsou platné za cenu v době potvrzení. Cena dopravy a balného je účtována částkou 120 Kč vč. DPH. U zboží jehož hmotnost převyšuje 50 kg ,bude účtována doprava v ceně 450,-Czk. Před odesláním/potvrzením objednávky si zkontrolujte zda souhlasí celková cena a množství požadovaného zboží.

Zrušení objednávky

Dodavatel může zrušit objednávku bez udání příčiny nebo nabídnout podobný produkt za dohodnutou cenu mezi zákazníkem a dodavatelem. Dodavatel zpravidla uvede důvod zrušení objednávky, proč není zboží možno dodat a navrhne nový termín dodání nebo podobný produkt.

Zákazník může zrušit objednávku pouze po dohodě s dodavatelem a to telefonicky nebo písemnou formou (email) v době ještě před odesláním zboží. Zákazník udá důvody svého rozhodnutí a sjednají se podmínky vzájemně vyhovující o ukončení kupní smlouvy. Zákazník má ze zákona právo vrátit zboží zakoupené přes internetový obchod do 14 dnů. Zákazník musí zboží vrátit nepoškozené a v nepoškozeném balení tak jak mu bylo zasláno. Dodavatel zhodnotí stav zboží a na základě tohoto rozhodnutí vrátí zákazníkovi peníze (vč.poštovného),nebo zboží (pokud bylo zamítnuto z důvodu poškození nebo nekompletnosti zboží).

Dodací podmínky

Zákazník si zvolí druh dopravy dle svého rozhodnutí a to na dobírku, osobní odběr nebo jinak. Pokud se zákazník rozhodne pro osobní odběr, tak sdělí v poznámce přibližný termín vyzvednutí zboží na prodejně. Zboží je rezervováno po dobu 3 pracovních dní.

Dopravu zajišťuje dodavatel, cena dopravného a balného je 120,-kč vč.DPH. .U zboží jehož hmotnost převyšuje 50 kg ,bude účtována doprava v ceně 450,-Czk vč.DPH.

Veškeré zboží objednané v internetovém obchodě HORSKÁ-KOLA.NET se snažíme doručit v co nejkratším termínu od zadání objednávky. Veškeré zboží zasíláme pomocí přepravce PPL a to do 2 pracovních dní od vyexpedování zboží. Ustanovení tohoto článku se vztahují na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží. Zboží se považuje dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Spediční služba vás bude kontaktovat a sjedná si s vámi termín dodání zboží. V případě jakýchkoliv příčin zpoždění dodávky zboží je zákazník informován a vyžádán o souhlas s novým navrhovaným termínem dodání nebo zrušení objednávky.

Zákazník uhradí dobírkovou částku pracovníkovi PPL nebo spedice na základě předložené faktury. Zboží nebude vydáno před předáním fakturované částky. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a potřebnou dokumentaci. Předvedení ani případná montáž zboží nejsou součástí kupní smlouvy.

Zákazník si musí při převzetí zkontrolovat stav doručeného zboží, zda není poškozené nebo jinak poničené a zda obdržel to správné zboží (počet kusů, jestli se jedná o objednané zboží). Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu (ochranné pásky) výrobku či nekompletnost dodávky, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Informace pro příjemce dle přepravce PPL

Doručení balíku:

- řidič vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti
- zásilku vám standardně doručíme v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení vám zanecháme oznámení a balík se pokusíme doručit ještě jednou následující pracovní den
- hmotnost balíku je omezena do 50 kg
- zásilku vám doručíme následující pracovní den po jejím převzetí od odesilatele
- cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz po zadání jejího čísla (11 číslic)

Převzetí a reklamace:

- Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.
- Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.
Komunikace s PPL
-pro komunikaci s PPL výhradně používejte číslo zásilky (11 číslic)

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Ze zákona je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Daňový doklad slouží i jako záruční list. Pečlivě daňový doklad uschovejte v případě reklamace budete vyzvání k jeho předložení a prokázání koupě v internetovém obchodu HORSKÁ-KOLA.NET.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruční doba je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Zákazník neprodleně po objevení závady musí kontaktovat HORSKÁ-KOLA.NET a zboží reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě HORSKÁ-KOLA.NET, kontaktuje prodejce, kde bude po konzultaci s reklamačním technikem seznámen o dalším postupu reklamace. Zákazník bude vyzván k vyplnění reklamačního formuláře, kde vyplní všechny povinné údaje a následně zašle zboží na prodejcovu adresu. Je vhodné zboží zasílat v originál balení nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamace nebo jinak sjedná podmínky dopravy. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona 30 dnů.

Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník řádně užívat.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR)

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty. Zákazník má právo kdykoliv písemně požádat o výmaz osobních údajů z databáze prodejce.

 

Registrace uživatelů

Nejste přihlášen(a).
přihlásit - zaregistrovat
Přihlásit k odběru novinek:
Cyklosport-elektro Kolex - Czech Republic, e-mail: info@horska-kola.net
Provozováno CMS / Eshop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu
Mohlo by vás zajímat: DH TEAM KLOBUCKO - Region Valašsko - Schody, schodiště z Valašska - 
Doporučujeme: Kamenické práce -  ubytování jeseníky -  Zabezpečení -  Podlahové vytápění -  elektroinstalace a hromosvody -  Kamenictví Obříství -  Akumulátorové nářadí,Kojenecké zboží, ,zavinovačka